Türk lirası Cinsinden Ödenmesine İlişkin Duyuru;

Sayın İlgili;

Yeni çıkan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre uyulması gereken mevzuatlar kısa anlatım olarak şu şekildedir;

  1. Menkul Satış Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Belirlense Dahi Türk lirası Cinsinden Ödenmesine İlişkin Duyuru;

2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 Tarihli Duyurusu Yayınlandı. Yayıma göre;

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlıkça belirlenen istisnalara ise Türk Parası Kıymetini Korunması amacıyla, yapacağınız iş akitlerinde daha önceden tebliğin 8.maddesinde yer alan “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesine kabule dilmesi zorunludur.”  Yerine “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” ifadesi olarak değiştirilmiştir.  Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsadığını, ayrıca;

19.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yabancı para cinsinden dahi olsa yapılacak tüm ödemelerin TL cinsinden ödenmesini ve 19.04.2022 tarihinden önce dahi olsa firmanıza kesilen fatura veya diğer ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yapılması zorunludur.

ilgili Basın Açıklaması T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Duyurusu için tıklayınız.

 

 

 

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir