Girdi yapan Sema DURAY

Demir Çelik Sektöründe Tevkifat Uygulama Değişikliği;

Demir çelik ile ilgili Tevkifat uygulaması 01.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; “Külçe demir-çelik” teslimleri7/10 oranında tevkifat kapsamına alınmıştır. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatlı uygulanacaktır. Kapsamı ise şu şekildedir. Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir- çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, […]

Türk lirası Cinsinden Ödenmesine İlişkin Duyuru;

Sayın İlgili; Yeni çıkan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre uyulması gereken mevzuatlar kısa anlatım olarak şu şekildedir; Menkul Satış Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Belirlense Dahi Türk lirası Cinsinden Ödenmesine İlişkin Duyuru; 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 Tarihli Duyurusu Yayınlandı. Yayıma göre; Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da Türkiye’de yerleşik […]

İHRACAT BEDELLERİNİN MERKEZ BANKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Bilindiği üzere ihracat şirketler için önemlilik arz etmektedir. Şirketlerin ihracata yönelmesindeki amaçlar farklılık gösterse de ülkemiz şirketlerinin en önemli amaçlarından birini oluşturan dünya pazarından pay alma arzusu ihracat hedeflerini arttırmaktadır. İhracat bedelleri satışlar sadece mal olarak adlandırılmamakla beraber hizmet ihracatı da modeller arasındadır. İhracatı gerçekleştiren firmaların dikkat etmesi gereken incelikli hususlar içeren ihracat işlemlerinde, yurda […]

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK…

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapmasında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirildi. MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1– […]

İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR.

Günümüz şartlarında kişilerin daha avantajlı piyasalara yönelmesi ekonomilerini daha sağlıklı yönlendirebilmesi için 2.el piyasalar oldukça avantajlı hale gelmiştir. Buna en iyi örnek ise 2.el oto alım ve satımıdır. Oto Galerilerden alınan araçlarda artık yeni düzenlemeler gelecektir. 13 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan  “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında oto alım satımı […]

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN UZATILMASI.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması… (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” için tüm Türkiye’ deki uygulaması, 27.07.2019 tarih 30844 sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile 01.08.2019 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. Muhtasar beyannamelerin ekler bölümüne”6550 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim” kulakçığı […]

SGK İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGE KODLARINDA YAPILAN YENİLİKLER.

Sigortalı İşten Çıkış kodlarında 2019 9 sayılı SGK Genelgesi ile değişiklik yapıldı ve yeni işten çıkış kodları eklendi. 2019 9 Sayılı Genelge ile Değişiklik Yapılan SGK İşten Çıkış kodları 38- Doğum nedeniyle işten ayrılma, 39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş, 40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış, 41- Re’sen işten ayrılış bildirgesi […]

EVLAT EDİNME VE DOĞURAN ANNELERE KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA İMKANI!!

Kadınların iş yaşamındaki aktifliğinin hızla artan ülkemizde, çocuk sahibi olmak isteyen fakat bunu evlat edinme ile gerçekleştiren annelerimize son düzenlemelerle kısmı süreli (part-time) çalışma imkânı getirilmiştir. Doğum sonrası izinlerin bitiminden sonra ebeveynlerden birisine veya 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinen annelerimize kısmi süreli çalışma izni getirilmiştir. İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin belirli süreli […]

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE YENİ YAPILANMA

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin /işverenlerin Muhtasar […]

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru

Sirküler No: 2633 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda mükelleflerin aşağıda sayılan işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir. -İkinci sorumluluk borç sorgulama işlemi, -Şirketlerdeki ortaklık ve yöneticilik bilgilere ait işlemler, -Gayrimenkul sermaye iradı istisna dilekçesi verilmesi, -Şube mükellefiyet yazısı talebinde bulunulması, -Beyanlı trafik para cezası ödeme […]