EVLAT EDİNME VE DOĞURAN ANNELERE KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA İMKANI!!

Kadınların iş yaşamındaki aktifliğinin hızla artan ülkemizde, çocuk sahibi olmak isteyen fakat bunu evlat edinme ile gerçekleştiren annelerimize son düzenlemelerle kısmı süreli (part-time) çalışma imkânı getirilmiştir.

Doğum sonrası izinlerin bitiminden sonra ebeveynlerden birisine veya 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinen annelerimize kısmi süreli çalışma izni getirilmiştir. İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olması gibi bir şart bulunmamaktadır. Çalışan işçinin işverene talebi ile kısmi süreli çalışma hakkının kullandırılması gerekmektedir. İşverenin kabul etmeme hakkı yasal olarak yoktur.

KISMİ ÇALIŞMA DURUMU

Yukarıda yaptığımız açıklama göre, doğum sonrasında analık istirahat raporu, kısmi çalışma ödeneğine ilişkin ücretsiz izin hakkı veya altı aya kadar ücretsiz izin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Kısmi süreli çalışma talebi, analık izninin bitiminden itibaren çalışanın isteği hâlinde kullandırılan altı aya kadar ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aranmaz. Çocuğun sağ doğması ve izin süresince de hayatta olması iznin kullanımı açısından önemlidir.

Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilmesi gerekir. Ebeveynin kısmi çalışma imkânından yararlanabilmesi için bahsedilen tüm izin haklarının tüketilmesi şartı aranmayacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir