Yazılar

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru

Sirküler No: 2633

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda mükelleflerin aşağıda sayılan işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

-İkinci sorumluluk borç sorgulama işlemi,

-Şirketlerdeki ortaklık ve yöneticilik bilgilere ait işlemler,

-Gayrimenkul sermaye iradı istisna dilekçesi verilmesi,

-Şube mükellefiyet yazısı talebinde bulunulması,

-Beyanlı trafik para cezası ödeme işlemi,

-Sermaye azaltımına ilişkin dilekçe verilmesi işlemi,

-Satış hasılatı bilgi formu talebinde bulunulması işlemi,

-Geri kazanım katılım payı beyanname yükümlülüğünün sona erdiğine ilişkin bildirimde bulunulması,

-406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında uzlaşma talebinde bulunulması,

-Apartman yöneticiliği sicil açılışına ilişkin dilekçe verilme imkânı sağlanmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine  https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilme hususunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.